بایگانی برچسب: تعداد متقاضیان دریافت یارانه تاکنون 70 میلیون نفر