بایگانی برچسب: تلفات گرمای هوا در هند به بیش از 1300 نفر رسید