بایگانی برچسب: “تونزاله محمدزاده” هنرمندِ آذربایجانی

هنرمندِ آذربایجانی نگارندۀ اولین قرآن ابریشمیِ + تصاویر

هنرمندِ آذربایجانی نگارندۀ اولین قرآن ابریشمیِ جهان + تصاویر , تونزاله محمدزاده" هنرمندِ آذربایجانی، پس از سه سال تلاش، موفق شد قرآن کریم را به طور کامل بر روی پارچۀ ابریشم مشکی، زرنگار کند....

ادامه نوشته »