بایگانی برچسب: جدال مسی و هاشم

طنز : جدال مسی و هاشم بیگ زاده

این شعری است به سیک شاهنامه در وصف نبرد احتمالی هاشم بیگ زاده و لیونل مسی در جام جهانی آی اسپورت: این شعری است به سیک شاهنامه در وصف نبرد احتمالی هاشم بیگ زاده و لیونل مسی در جام جهانی ایرانی ها باطبع شعرشان شناخته  می شوند . این شعری …

ادامه نوشته »