بایگانی برچسب: جملات پند آموز در قران

گفتم خسته ام…

گفتم : خسته ام گفت : از رحمت خدا نا امید نشوید(۵۳زمر) گفتم : انگار منو فراموش کردی؟ گفت : مرا یاد کنید تا به یاد شما باشم(۱۵۲بقره) گفتم : اخه تا کی صبر کنم؟؟؟ گفت : تو چه میدانی شاید موعدش نزدیک باشد(۶۳احزاب) گفتم : تو خدایی و صبور!من …

ادامه نوشته »