بایگانی برچسب: حرف های حسین پناهی

جملات دلنشین و زیبا از حسین پناهی

پـندهای دلنشیـن و زیبای حسیـن پنـاهی در ۱۷ گام حسین پناهی، هیچ کس نبود نه نویسنده، نه شاعر، نه بازیگر. او تمام رازهایش را یک جا حراج کرد. فقط همین، فقط “حراج کردم همه رازهایم را یک جا دلقک شدم با دماغ پینوکیو و بوته گونی به جای موهایم…” ۱ …

ادامه نوشته »