بایگانی برچسب: حسنك كجايي

حسنك كجايي؟ حسنک قرتی شده

حسني كجايي

  گاو ما ما مي كرد گوسفند بع بع مي كرد سگ واق واق مي كردو همه با هم فرياد مي زدند حسنك كجايي…؟ شب شده بود اما حسنك به خانه نيامده بود. حسنك مدت هاي زيادي است كه به خانه نمي آيد. او به شهر رفته و در آنجا …

توضیحات بیشتر »