بایگانی برچسب: حمله به یک گله دام اهلی در منطقه هشتاد پهلوی لرستان