بایگانی برچسب: حکیم را گفتند : علم بهتر است یا ثروت ؟ (طنز)

حکیم را گفتند : علم بهتر است یا ثروت ؟ (طنز)

حکیم را گفتند : علم بهتر است یا ثروت ؟!   حکیم بی درنگ شمشیر از میان بیرون آورد و مانند جومونگ مرید بخت برگشته را به سه پاره ی نامساوی تقسیم نمود و گفت : سالهاست که هیچ خری بین دو راهی علم و ثروت گیر نمیکند !!!   …

ادامه نوشته »