بایگانی برچسب: خاطره یک محضردار از یک عروس زیرک

خاطره یک محضردار از یک عروس زیرک

عروس و داماد تنها آمده بودند و عروس اصرار داشت مهریه نمی‌خواهد و در جای مربوط به مهریه، هیچ‌چیز ننویسیم. گفتم چشم. دوباره گفت: «هیچ چیز.» تاکید می‌کرد که جای مربوطه را خالی بگذاریم. فهمیدم می‌داند. خندیدم و گفتم: «شما می‌دونی.» خندید و خودش را زد به آن راه که …

ادامه نوشته »