بایگانی برچسب: خانه باورنکردنی معلق در هوا

خانه‌ روی هوا دیده اید!

الکس چینک را خدای خطای دید مینامند. این سازه هنری ۲۰ متری در لندن جدید ترین اثر اوست. تمامی رهگذران با دیدن این اثر هنری شوکه میشوند. خانه ای که از وسط به دو نیم شده و نیمه بالایی از هر زاویه در هوا معلق به نظر میرسد.  

ادامه نوشته »