بایگانی برچسب: خانه های مردم کشور پر جمعیت هنگ کنگ

خانه های مردم کشور پر جمعیت هنگ کنگ

زنمای مسحور کننده از حبس در بلوکها!ندگی انسان در بلوکهای آپارتمانی، آنهم بصورت فشرده و زنبور وار شاید از عذابهایی است که هیچ عاقلی تمایل به زندگی در این وضعیت نداشته باشد. اما در هنگ کنگ بواسطه کمبود زمین، محدودیت جغرافیایی و جمعیت بسیار زیاد، این مسئله امری جبری و …

ادامه نوشته »