بایگانی برچسب: خداحافظ مامانی

خداحافظ مامانی…

من مادری رو تماشا می کردم که به خاطر سرطان استخوان به آرامی در مقابل چشمانم محو می شد. من به بهترین شکلی که می تونستم از او مراقبت می کردم اما احساس درماندگی، غیرقابل تحمل بود. هربار که می خواست با من صحبت کنه با گفتن “همه چیز درست میشه” از …

ادامه نوشته »