بایگانی برچسب: خدا

خدا همین جاست کنار تو…

خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست ! خدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند … خدا در دستان کسی است که نابینایی رااز خیابان رد می کتد … خدا در اتومبیل پسری است که مادر پیرش را هر هفته برای درمان به بیمارستان می برد …

ادامه نوشته »