بایگانی برچسب: خنده دارترین و قشنگ ترین دیالوگ های پایتخت 3

خنده دارترین و قشنگ ترین دیالوگ های پایتخت ۳ +عکس

بهبود : من نذاشتم بخوابی مرد حسابی؟؟ منو نگاه کـــــــــن نقـــــی  !! از وقتی خوابیدیم از این گوشی به اون گوشی هی دنگ دنگ دینگ …  انقد این نامزد بازی میکنـــه   آخرشم میخواد بخوابه هی ماچ ماچ ماچ ماچ  آقـــــا اینجا خانواده زندگی میکنـــه  ارسطو : ماچ چیــــه !! ۲۴ مارچ زمان …

ادامه نوشته »