بایگانی برچسب: داستان زندگی حضرت سلیمان

داستان های جالب حضرت سلیمان

حضرت سلیمان روزی چند نفر از اصحاب خود را همراه یكی از جنّهای بزرگ و گردنكش فرستاد، تا چند ساعتی به میان مردم بروند و گردش كنند و سپس بازگردند و به...

ادامه نوشته »