بایگانی برچسب: دانشگاه stanford

تفاوت های میان این دو عکس را پیدا کنید

مجله مراحم: در سال ۱۹۹۴ در دانشگاه stanford یکی از اساتید از دانش جوهایش میخواهد که ۳ تفاوت بین این دو عکس را پیدا کنند ، از بین دانشجویان یک نفر ۲ تفاوت را پیدا می کند اما فقط یک دانشجو تفاوت سوم را می یابد و با صدای بلند …

ادامه نوشته »