بایگانی برچسب: دختری روی میز مقام اروپایی پرید !

پریدن دختری روی میز مقامات اروپایی

یک دختر جوان در اقدامی اعتراض آمیز، بر روی میز رئیس بانک مرکزی اروپا پرید و بر سر او خرده کاغذ ریخت.  مجله مراححم: ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در حالی که روز چهارشنبه در مقر این نهاد واقع در فرانکفورت آلمان در جریان یک کنفرانس خبری مشغول تشریح …

ادامه نوشته »