بایگانی برچسب: دختری که به رعد و برق آسمان لبخند میزد

به مشکلات لبخند بزنید (داستانک)

    دختر کوچکی هرروز پیاده به مدرسه می رفت وبرمی گشت. آن روزصبح هوا رو به وخامت گذاشت و طوفان و رعدوبرق شدیدی در گرفت.مادر کودک نگران شده بود که مبادا دخترش از طوفان بترسد، به همین جهت تصمیم گرفت با اتومبیل خود به دنبال دخترش برود. در وسط …

ادامه نوشته »