بایگانی برچسب: درگيري رويانيان با فردوسي پور

حمله شدید رویانیان به فردوسی پور: عادل ترسید افشاگری کنم

خب ایشان هم در روزنامه ها حرفش را می زد، نه در برنامه 90. مگر من در روزنامه ها حرف نزدم؟ ایشان هم باید در روزنامه مصاحبه می کرد و جواب من را می داد. اصلا چطور ایشان اجازه نداد من روی خط برنامه بیایم؟ از قصد این کار را نکرد.

ادامه نوشته »