بایگانی برچسب: درگیری خداداد عزیزی در آمریکا و دخالت پلیس!

فیلم: درگیری خداداد عزیزی در آمریکا و دخالت پلیس

[wppjwp preview=”” video=”http://media.jamnews.ir/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3!%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85.flv” duration=””] دانلود

ادامه نوشته »