بایگانی برچسب: در واکنش به گزارش یک خبرگزاری، آزاده نامداری عکس های مورددار اینستاگرام خود را پاک کرد