بایگانی برچسب: دست اهنی

تصاویر: مردی با دست و پای آهنی

پدرو پیمنتا بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت دست ها و پاهای خود را از دست داده است. ولی هنوز به زندگی امیدوار است. اگر کسی دچار به مننژیت باکتریایی شود، هرگونه تأخیر در درمان مایهٔ افزایشخطر بروز آسیب های همیشگی در فرد می شود. 

ادامه نوشته »