بایگانی برچسب: دعای یا مقلب القلوب

دعای «یا مقلب القلوب» مربوط به کدام امام است؟

عبارت «مقلب القلوب و الابصار» با این مفهوم در قرآن سابقه ندارد و منظور از عبارت « … یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار » نیز که یک بار در قرآن سوره نور آیه ۳۷ آمده ، منظور روز قیامت است و ارتباط به تحویل سال ندارد...

ادامه نوشته »