بایگانی برچسب: دلیل اصلی معتاد شدن پدر پرستو صالحی چه بود

پرستو صالحی با گریه از پدر معتادش گفت +فیلم

سیزده سال به واسطه عمه‌هایم از پدرم با خبر بودیم تا اینکه زنگ زدن گفتند پدرم جواب نمیده. من و امیر پشت در خونه پدرم رفتیم امیر در را شکست و رفت داخل. بعد من رفتم دیدم جنازه پدرم افتاده و از شدت درد دستش را گاز گرفته ...

ادامه نوشته »