بایگانی برچسب: دلیل کمتر بودن سن زن نسبت به مرد در ازدواج

چرا در ازدواج سن زن باید کمتر از مرد باشد؟

جامعه شناسان دلایل گوناگونی را در این خصوص برمی شمارند. آنان معتقدند رشد علمی و فرهنگی زنان و به دست گرفتن بازار کار و کسب و دیگر موفقیت های اجتماعی در رشد آنان نقش داشته است؛ اما از سوی دیگر، افزایش سن ازدواج و بعد اقتصادی، از مهمترین عوامل چنین …

ادامه نوشته »