بایگانی برچسب: دنیای مورچه ها

اسید پاشی شگفت انگیز مورچه ها به مهاجم

مورچه های سیاه روفا (فورماریکا روفا) این قابلیت را دارند که در برابر تهدیدات خارجی اسید ترشح شده توسط اندام ها خود را به سمت مهاجم می پاشند. این مورچه ها در حال مقابله با یک پرنده هستند که قصد حمله وخوردن آنها را دارد. این مورچه ها با پاشش …

ادامه نوشته »