بایگانی برچسب: دکتر شریعتی

گلایـه “کارو” از خـدا و جـواب سهراب سپـهری

گلایـه شریـعتی از خـدا و جـواب سپـهری

خداوندا! اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟!

ادامه نوشته »