بایگانی برچسب: دیا میرزا-مدل، بازیگر و تهیه کننده ی سینمای هند با عنوان «میس اشیا پاسیفیک » در سال 2000 که مسابقه انتخاب دختر شایسته بود وارد سینمای هند شد. دیا میرزا بازیگر