بایگانی برچسب: دید شما به اطرافتون مثبت هست یا منفی؟

وقتی که دیدتان به دنیا مثبت باشد

یکی از اساتید دانشگاه میگفت در دوره تحصیلاتم در آمریکا در یک کار گروهی با یک دختر آمریکایی به نام کاترینا و همینطور فیلیپ، که نمیشناختمش همگروه شدم. از کاترینا پرسیدم فیلیپ کیه؟ تو میشناسیش؟ کاترینا گفت آره، همون پسری که موهای بلوند قشنگی داره و ردیف جلو میشینه ! گفتم نمیدونم کیو …

ادامه نوشته »