بایگانی برچسب: رالی داکار 2015

آغاز مسابقات رالی داکار ۲۰۱۵ (تصاویر)

مجله مراحم

مجله مراحم : مسابقات رالی داکار از روز۴ژانویه آغازشده وتا روز۱۷ژانویه ادامه خواهدداشت.شرکت کنندگان کارخودرا از شهر بوینس آیرس آرژانتین آغاز کرده اند وپس از عبوراز کشورهای بولیوی وشیلی بایدمجددا به آرژانتین برگردند.

ادامه نوشته »