بایگانی برچسب: راه رفتن بر روی ذغال گداخته منشا علمی دارد

فواید راه رفتن بر روی ذغال گداخته!

راه رفتن مرتاضان با پاهای برهنه روی ذغال گداخته، بدون آن که دچار سوختگی شوند را دلیلی بر وجود نیروهای غریب و ناشناخته می دانند. بسیاری از مردم، راه رفتن مرتاضان با پاهای برهنه روی ذغال گداخته، بدون آن که دچار سوختگی شوند را دلیلی بر وجود نیروهای غریب و …

ادامه نوشته »