بایگانی برچسب: رنگ بهار و تابستان 2015

تیپ تان را در بهار و تابستان با رنگ قرمز متفاوت کنید

مجله مراحم: پوشیدن رنگی چنین صریح و آشکار شاید به نظر بسیاری مشکل و غیرممکن باشد، اما از سوی دیگر پیچیده نبودن این رنگ باعث شده است که رنگ قرمز واقعی با هر رنگ پوستی براحتی هماهنگ شود.   در سوی دیگر این سکه قدرت خام این رنگ قرار دارد …

ادامه نوشته »