بایگانی برچسب: روحانی: عده‌ای از لبخند مردم می ترسند !

حسن روحانی: بعضی‌ها از خوشحالی مردم می ترسند!

رییس جمهوری از عملکرد دولت در ۲۱ماه گذشته و بویژه تیم مذاکره کننده هسته ای دفاع کرد و گفت مذاکره کنندگان ما اگر نگوییم بهترین، در زمره بهترین ها هستند. چه کسی حق دارد با لحن بی ادبانه نسبت به سردار جبهه دیپلماتیک حرف بزند، از کجا این بی ادبی …

ادامه نوشته »