بایگانی برچسب: روز سپندارمذگان ایرانی فراتر از ولنتاین بیگانه

روز سپندارمذگان ایرانی فراتر از ولنتاین بیگانه

اینک زمین را می‌ستاییم؛ زمینی که ما را در بر گرفته است. ای اََهوره‌مَزدا ! زنان را می­ستاییم. زنانی را که از آن ِتو به شمار آیند و از بهترین اَشَه برخوردارند، می‌ستاییم. اوستا – یسنا ۳۸ – بند ۱ کمتر کسی است که بداند در ایران باستان، نه چون …

ادامه نوشته »