بایگانی برچسب: رکورد حضور تماشاگر در مسابقات هاکی شکسته شد