بایگانی برچسب: زمانی که بیشترین قدرت باروری را دارید

بیشترین زمان برای بارور شدن

حاملگی مستلزم یکسری اتفاقات پیچیده است. هر ماه، هورمون ها از غده هیپوفیز شما تخمدان هایتان را تحریک می کنند که تخمک گذاری کنند. وقتی تخمک ها آزاد شدند،به سمت یکی از لوله های فالوپ حرکت می کنند. اگر بخواهید حامله شوید، این زمان بهترین زمان ممکن است. مجله مراحم: …

ادامه نوشته »