بایگانی برچسب: زنان ناندگائون

مراسم سنتی لاتمار در هند (تصاویر)

مجله مراحم: پیروان آیین هندو، همه ساله جشنواره لاتمار برگزار می کنند. در این جشنواره، زنان ناندگائون؛ شهر الهه کریشنا؛ مردان بارسانا؛ شهر رادها؛ را به عنوان همسر الهه کریشنا با چوب می زنند و از شهر بیرون می کنند.            مجله مراحم    

ادامه نوشته »