بایگانی برچسب: زندگی خانواده اهوازی در کنار خیابان !

زندگی خانواده اهوازی در کنار خیابان !

اهواز به عنوان چهار شهر کلان کشور، و دومین شهر حاشیه نشین پس از مشهد و البته به دلیل نفت خیز بودن بسیار شهرت دارد. زندگی حاشیه نشینان در این شهر و البته این خانواده در کنار خیابان جای تأمل و بررسی بسیار دارد! .

ادامه نوشته »