بایگانی برچسب: زن ای متاد

آقا اجازه؟ ما خماریم!

 آقا اجازه؟ خانم اجازه؟ چند لحظه از کلاس بریم بیرون؟خیر، بشین و به درس توجه کن! دوباره: خانم اجازه؟ آقا اجازه؟… خیر.خانم اجازه، آقا اجازه آخه ما خماریم! باید بریم خودمون رو بسازیم!خیالات است، داستان سرایی است، وهم است، توهم است این ماجرا به نظر؟ اما اگر اتفاق به ترتیب کنونی …

ادامه نوشته »