بایگانی برچسب: سخنان زیبا از مسیحا برزگر

سخنان زیبا از مسیحا برزگر

زندگی هیچ گاه به بن بست نمیرسد.کافیست چشم باز کنیم و راههای گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم.خدا که باشد ،هرمعجزه ای ممکن میگردد. مسیحا برزگر سخنان مسیحا برزگر   از خلال رنج است که قطب مخالف آن ،یعنیشادمانی را میفهمی. مسیحا برزگر سخنان مسیحا برزگر   عشق …

ادامه نوشته »