بایگانی برچسب: سخن پیامبر(ص) به گروهی که درپی شناختن نیرومندترین خود بودند