بایگانی برچسب: سرباز اسراییلی در حال بازرسی کیف دانش آموز فلسطینی

سرباز اسراییلی در حال بازرسی کیف دانش آموز فلسطینی

سرباز اسراییلی در حال بازرسی کوله پشتی کودکان دانش آموز فلسطینی است. در سالروز نکبت ( نامی که فلسطینی ها روی سالگرد تشکیل رژیم اسراییل گذاشته اند) کنترل های امنیتی نیروهای اسراییلی بیشتر شده است. کوله پشتی ها از بیم وجود سنگ و دیگر سلاح های سرد بازرسی می شوند.

ادامه نوشته »