بایگانی برچسب: سرقت سیم های برق جان دو نفر را در شیخ آباد حدفاصل نیمروز و زابل گرفت