بایگانی برچسب: سرنوشت زبان‌های ایرانی از هخامنشیان تا امروز

سرنوشت زبان‌های ایرانی از هخامنشیان تا امروز

اگرچه زبان فارسی زبان رسمی ایران و زبان مشترک همه اقوام ایرانی است، اما در ایران‌زمین که سرزمین اقوام متعدد است، می‌توان خاستگاه زبان‌های مختلف را نیز جست‌وجو کرد؛ زبان‌هایی که هرکدام از آن‌ها در نقطه‌ای از این مرز و بوم و حتا خارج از مرزهای کنونی ایران گویندگانی دارند …

ادامه نوشته »