بایگانی برچسب: سرگرمی این روزهای دختران و زنان

سرگرمی این روزهای جوان خصوصا دختران و زنان

مراحم

چه کسی فکرش را می کرد که یک موجود قهوه ای عجیب و غریب با چشمهای بزرگ که روی صفحه ی تبلت یا گوشی آرام ایستاده و نگاهمان می کند، یک روز برایمان جان بگیرد و رسیدگی به او بشود یکی از بزرگترین دغدغه ها و همه فکر و ذکرمان

ادامه نوشته »