بایگانی برچسب: سریال پژمان

انتقاد شدید نیما نکیسا از سریال پژمان

خیلی از اهالی فوتبال با سواد هستند ولی در این فیلم فوتبالیست را در حدی پایین آورده اند که حتی یک شمارش ساده را هم بلد نیست. نیما نکیسا یکی از منتقدان سریال پژمان در مورد سریال گفت: پژمان جمشیدی دوست و یار پانزده – شانزده سالۀ  بنده است من …

ادامه نوشته »