بایگانی برچسب: سود 10 میلیارد تومانی نصابان ماهواره تهران از طوفان!

عیدی میلیاردی !

حتی اگر به همین آمار استناد کرد و متصور شد که از دو میلیون و ۸۳۰ هزار نفر خانوار ثبت شده در پایتخت، هفتاد و یک درصدشان صاحب تنها یک دیش ماهواره باشند، بیش از دو میلیون دیش بر روی پشت بام‌های پایتخت نصب است که البته این آمار بسیار …

ادامه نوشته »