بایگانی برچسب: شاخ به شاخ شدن یک بوفالو با یک بچه فیل (تصاویر)

شاخ به شاخ شدن بوفالو با یک بچه فیل (تصاویر)

تصاویر زیر، رویارویی نابرابر بچه فیل جسور با یک بوفالوی عصبانی را نشان می‌دهد که در نهایت به شکست بچه فیل می‌انجامد. شاخ‌های تنومند بوفالو بچه فیل را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند. فیل کوچک که در قلمرو بوفالو بود، بعد از زمین خوردن، از دست بوفالو می‌گریزد. تلگراف تصاویر این …

ادامه نوشته »