بایگانی برچسب: شباهت فوتبالی ها با شخصیت های کارتونی

شباهت فوتبالی ها با شخصیت های کارتونی

ونگر و مدیر اسکینر مایکل شوماخر و دیک کلاهبردار ریبری و گوژپشت نوتردام رونی و شرک اوزیل و گولوم رونالدینهو و مارتین الکسی اسپریدونوف و تن تن اینیستا و کاسپر کاپلو و فردریکسن رونالدو و آستروبوی پویول و تارزان فریدل و بن داوید لوئیز و سیمپسون ژولیوس سزار و باز

ادامه نوشته »